SƠN LÓT KHÁNG KIỀM LEGOCHA ALKALI

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM LEGOCHA ALKALI

Sơn ngoại thất Legocha Alkali là loại sơn có bề mặt nhẵn mịn chống nước và thời tiết tốt, thích hợp cho sơn khoại thất, cho độ bám dính cao, Độ phủ: 8-10 m2/lit/lớp

  • AD_C80_RS
  • Liên hệ
  • - +
  • 323

Hướng dẫn sử dụng

Lớp 1 pha 7% đến 8% nước sạch ở nhiệt độ thường

Lớp 2 pha 3% đến 5% nước sạch ở nhiệt độ thường

Thời gian khô mặt 0.5 giờ, thời gian sơn lớp thứ hai là 2 đến 3 giờ

Dụng cụ: con lăn hay sung phun

Bước chuẩn bị : tường phải được xử lí trước khi sơn các bề mặt được sơn phải sạch và khô, độ ẩm không quá 16% không bám bụi và dầu mỡ, phải cạo bỏ lớp sơn cũ bà bụi phấn trên bề mặt, phải diệt hết rêu móc, và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng khi sơn.

Hệ thống sơn,

Trét bột trét lego butty, hoặc bột trét ngoài trời của các hang tương đương.

1–2 lớp legocha alkali

1-2 lớp legocha exterior

User Guide

Legocha Alkali paint is a kind of paint with smooth surface against water and good weather, suitable for interior paint primer for their high adhesion,

Opacity 8-10 m2/lit/layer

Grade 1 mixes 7% to 8% clean water at room temperature

Layer 2 mixes 3% to 5% clean water at room temperature

Drying time is 0.5 hours, second coat time is 2 to 3 hours

Tools: roller or spray applicator

Preparation step: the wall must be treated before painting. The painted surfaces must be clean and dry, the humidity should not be more than 16% without dust and grease, scraping off the old paint and dust on the surface, fungi and mold should be all removed and carefully read the instructions for use when painting.

Paint system,

Apply lego butty plaster powder, or outdoor plaster powder of similar caves.

1-2 layers of legocha alkali

1-2 layers of exterior legocha paint

 Thành phần độc hại: 5- Chloro-2-methy-(2H)-isothiazolone, and 2 methyl-3(H)-iso thiaozolone <0.0035Khả năng hiểm họa: Có khả năng gây kích thích nhẹ một số trường hợpHướng dẫn đề phòng: rửa với nước và sà phòng
Toxic ingredients: 5- Chloro-2-methy-(2H)-isothiazolone, and 2 methyl-3(H)-iso thiaozolone <0.0035 Hazard ability: Able to cause mild irritation in some casesPrecautions: wash with water and soap

HSD: 36 tháng kể từ NSX                  TCSX:  QCVN 16:2014 BXD

Yêu cầu tư vấn miễn phí

Zalo
Hotline